Ingrijpen in waterlandschap

In deze serie ziet u een gelaagd beeld met een fijn grafisch handschrift ontstaan.

formaat: 43 x 24 cm