Prekende Pompoen

Als God de Vader de gedaante kan aannemen van een vrouw, een duivel, een ezel of een pompoen, hoe zou dan een pompoen preken op de kansel?

formaat: 13cm x 19cm cm