Naakten

Naast avontuurlijke reizen over de aarde en het uitwisselen van kennis met mensen maak ik ook spirituele reizen over het lichaam. Het is zaak voor een goede balans te zorgen in kwetsbaarheid en weerbaarheid. Uiteindelijk hebben we alleen ons lichaam om mee te reizen en als dat niet meer gaat kunnen we rusten op een bed van kennis en ervaring. Niet iedereen is hiervoor in de gelegenheid. Daarom maak ik er een soort verslag van in de hoop dat het een beetje tederheid en troost geeft.