Nieuws


Knipoog naar Johannes V.

9-4-2006

Het Bacinol organiseert van 9-4 t/m 21 mei 2006 een tentoonstelling ter ere van Johannes Vermeer. Ik heb mijn tweede zelfportret in 15 jaargemaakt en ingeleverd. Over 15 jaar schilder ik er nog wel een, dan kun je het verval goed zien. Het portret straalt intimiteit uit doordatik naar mijn geliefde (Johannes Velner) kijk die de foto nam. De namenvan de schilder en mijn vriend vertonen overeenkomsten, vandaar de titel. Zie verder www.bacinolexpo.nl. Kom ook!


Leve de Vrijwilliger

29-4-2004

Tentoonstelling in het politiebureau van Delft met mijn project: "Levede Vrijwilliger" Opening werd verricht door burgemeester van Oorschot. In totaal de helft van de schilderijen verkocht. Ze hangen op fractiekamers en bij de mensen thuis.


Leve de Vrijwilliger

6-12-2003

Voor dit project heb ik 7 vrijwilligers uit verschillende disciplinesgeschilderd. Om ze te koesteren heb ik de gemeenteraadsleden van 2003om ze heen geschiderd. Het geheel kreeg kleur door middel van "DelftsBlauwe" schilderijen die leerlingen van de Vrije Akademie eromheen hebben gemaakt.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22