Vergeten tijd

Als je samen een goede band hebt omdat je het over veel zaken eens bent of omdat je goed kunt samenwerken, dan vergeet je de tijd. 50x50cm.