Vliegend Tapijt 2013

Het is altijd goed om langer lopende ontmoetingen met stadsgenoten teorganiseren waardoor je nieuwe ervaringen opdoet. In dit kader leek het me leuk om met een aantal vrouwen een vliegend tapijt te maken. Hetvoorbereidende werk bestond uit het bezoeken van enkele buurthuizen omte kijken of er animo voor was. Daarnaast zocht ik ook een ruimte omhet vliegend tapijt te kunnen maken. Tot slot schreef ik in samenwerking met stichting steunpunt OOG een plan en deed subsidieonderzoek. Toen de financiering rond was verzamelden bijna vijftig vrouwen zich. In overleg met de dames maakte ik een aantal ontwerpen. Toen de stofjes,linten, kralen en andere spullen binnen waren, gingen de vrouwen aan de slag. Dat was een gezellig gebeuren. Je kon op verschillende dagen komen en er was interesse voor elkaars werk. Informatie en tips werden uitgewisseld. Daarna maakte beeldhouwer Jan Mosterd een fakir van hout voor op het tapijt. Een paar vrouwen zochten hem op in zijn atelier om het werk in ontwikkeling te volgen. Door een oproep via de Brede School maakten wel dertig kinderen ook nog mini vliegende tapijtjes en beschilderden zij mini fakirs van gips. Toen het tapijt klaar was vloog het naar diverse plekken voor een tentoonstelling. De laatste tentoonstellingsplek was het Huis van de Stad. Burgemeester Schoenmaker verzorgde de opening. Er kwamen meer dan 200 bezoekers op af. Het was een geslaagde onderneming.