Work shop Delftse School Vereniging 5 april groot succes!

De workshop die wij (een aantal kunstenaars van Bacinol) op de DelftseSchool Vereniging hebben gegeven was een groot succes. Eigenlijk washet meer dan een workshop, want we gaven de les aan een hele klas metmeer dan twintig kinderen. Het was meer een verzorgd gastdocentschap.Mijn gastles was erg leuk omdat we in groepjes een hele stad op een koker gingen schilderen. Bovenin de lucht, in het midden de gebouwen enonderin de mensen. Ik kreeg hulp van de juffen Lida en Iris. Ze warensteengoed en zonder hen was het een stuk minder geslaagd geworden. Dekinderen konden het verhaal goed opnemen en kregen al snel leuke ideeen. Ze konden meteen aan de slag. Na anderhalf uur plakten we een paarluchten, gebouwen en mensen op de kokers. Toen begrepen ze het effectvan de ronde koker en wat ze nog meer konden schilderen. De les was om12 uur afgelopen. Leuk was het om te zien wat het groepseffect is alskinderen samen schilderen. Een van de doelen was om te laten zien hoeje een wolkenlucht kunt maken op een andere manier. Er werd met de kwasten getamponeerd, dat ging heel goed. Het was ook leuk om kinderen met grote maten papier om te zien gaan. Sommige kinderen tekenen heel klein, anderen tekenen meteen op maat. Hier en daar heb ik een beetje voorgetekend. Dat hielp. Jongens schilderen graag met donkere kleuren zoals bruin en zwart. Meisjes schilderen met alle andere kleuren. Om half drie was ik klaar met het nawerk. Drie dagen van te voren zijn mijnvriend Arjan en ik begonnen met het voorbereiden van de 6 golfkartonnen kokers. Eerst werden ze beplakt met wit papier. Arjan maakte ze stevig en rond door plastic golfplaat erin te spannen. Iedereen heel ergbedankt voor de hulp. Kijk binnenkort bij de Gallery voor meer foto's.